väntastopp

vänta stopp

Många undrar hur man hinner stanna vid rött när bromsträckar är så lång. Det beror bland annat på att det finns försignaler som visar vad nästa huvudsignal kommer visa. På bilder ser ni en försignal som har grönt blink. Det betyder “Vänta stopp” alltså att du har stopp i nästa huvudsignal.

Kommentera gärna, jag älskar att få kommentarer på mina inlägg