Förslag om ersättning vid påkörningar.

Det har den senaste tiden lämnats in en del förslag till riksdagen som rör lokförare. Ersättningen vid traumatiska påkörningar är ett utav dem.

 

“Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett fast belopp motsvarande det belopp som betalas ut av Trafikverket till anhöriga alltid ska utbetalas till lokförare som kör på en person.

Motivering
Personpåkörningar på järnvägen är tyvärr ganska vanligt förekommande (självmord). Vid en sådan tragisk händelse tas lokföraren ur säkerhetstjänst och det är företagsläkaren som bedömer när lokföraren får återgå i säkerhetstjänst.

Efter en sådan händelse betalar Trafikverket ut ersättning för begravningskostnader och gravvård, hur mycket avgörs från fall till fall samt en ideell ersättning till närmast anhöriga om 40 000 kronor/anhörig.

 Lokföraren i sin tur, som mot sin vilja har haft ihjäl en annan människa, vilket alltid är en traumatisk händelse för lokföraren och som förföljer lokföraren under hela sin verksamma tid får ingen ersättning alls från Trafikverket. För att få ut någon ersättning (sveda/värk) så tvingas lokföraren efter ett par månader till ett oftast förnedrande samtal med försäkringsbolaget (AFA) för att få ut någon form av kompensation, oftast rör det sig om några symboliska 1000 lappar. Självklart bör Trafikverket betala ut samma ersättning till lokföraren som till de närmast anhöriga.”