Tågmöte

Tågmöte

Ett lok kom emot oss när jag lämnat lokstallet och skulle gå på vagnarna. Ålder går före skönhet tänkte jag och backade tåget med hjälp av handledaren som höll uppsikt i rörelseriktningen.

Tågmöte

Kommentera gärna, jag älskar att få kommentarer på mina inlägg